Παθήσεις


Στο φυσικοθεραπευτήριό μας μπορούμε να αντιμετωπίσουμε:

  • Παθήσεις της Σπονδυλικής Στήλης
  • Αθλητικές κακώσεις
  • Παθήσεις των άνω άκρων
  • Παθήσεις των κάτω άκρων
  • Παθήσεις του νευρικού συστήματος
  • Ζάλη – ‘Ιλλιγγος, Απώλεια Ισορροπίας: Παθήσεις του Αιθουσαίου συστήματος