Θεραπείες


Στο φυσικοθεραπευτήριό μας μπορούμε να αντιμετωπίσουμε:

  • Μέθοδος Mckenzie
  • Πελματογράφημα, ανάλυση στάσης – βάδισης
  • Manual Therapy
  • Φυσικά μέσα
  • Ειδική κινησιοθεραπεία